Захист Прав Споживачів: Органи Захисту Та Їх Компетенція Освіта Ua

Їх повноваження встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування”; Кодексом України про адміністративні правопорушення. При встановленні порушень виконавчі органи самоврядування мають право на підставі статті 219 Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері захисту прав споживачів, передбачені статтями 155, 156. Стосовно товарів (робіт, послуг), на які гарантійні терміни не встановлено, споживач має право пред’явити свої вимоги, якщо недоліки були виявлені протягом шести місяців, а стосовно нерухомого майна – не пізніше трьох років від дня передачі їх споживачеві. Якщо вимогу споживача не задоволено протягом 14 днів, споживач має право пред’явити інші вимоги встановлені частиною першою статті 8 Закону України “Про захист прав споживачів”. Відповідно до статті four Закону України “Про захист прав споживачів” споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону. Вимоги споживача не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання.

Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. 12 травня 1991 року був прийнятий Закон України “Про захист прав споживачів” який регулює відносини між споживачами, виробниками та продавцями товарів, встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації їх прав. Продавець , виробник зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги. Споживач має право пред’явити одну з вищезазначених вимог, а в разі її невиконання, заявити іншу вимогу. 1.6.Сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів. Вирішення поставлених питань дозволить на якісно новому рівні забезпечити захист прав споживачів, що в свою чергу вплине на підвищення життєвого рівня населення.

органи що здійснюють державний захист прав споживачів

У разі встановлення за результатами таких досліджень реалізації продукції неналежної якості та / або фальсифікованої суб’єкт господарювання відшкодовує понесені витрати. Захист державою прав громадян, у тому числі їхніх прав як споживачів, має довгу історію. Споживач є дуже важливою ланкою в системі економічних та ринкових відносин. Між товаровиробником (постачальником, продавцем) та споживачем завжди існували протиріччя, які намагалася врегулювати третя сторона — держава. Умови договору, що обмежують права споживача порівняно з правами, встановленими законодавством, визнаються недійсними. Якщо в результаті застосування умов договору, що обмежують права споживача, споживачеві завдано збитків, то вони повинні бути відшкодовані винною особою у повному обсязі.

Вимогу про відшкодування моральної шкоди може бути заявлено як під час підготовки претензії так і в позовній заяві у разі звернення до суду. Згідно статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав. Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов’язання та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили.

Ці вимоги зобов’язують банки та інші фінансові установи розкривати в своїй рекламі повну, точну та достовірну інформацію. Наприклад, у рекламі споживчого кредиту має зазначатися реальна річна процентна ставка, максимальна сума та строк кредиту. У рекламі депозиту обов’язково має зазначатися процентна ставка, термін вкладу, валюта та мінімальна сума вкладу. Відповідь на це питання залежить від того, яке порушення законодавства про захист прав споживачів було допущено (або знаходиться під підозрою).

Строки Задоволення Вимог Споживача У Разі Придбання Ним Товару Неналежної Якості

Звичайно не слід робити узагальнюючі висновки щодо недобросовісності суб’єктів господарювання, але такі випадки є непоодинокі. У першу чергу споживачу необхідно перевірити наявність у таких суб’єктів документа про державну реєстрацію та необхідних дозволів (ліцензій) на здійснення певного виду діяльності. Крім того, не зайвим буде, якщо споживач отримає інформацію про його місце реєстрації, ідентифікаційний код, іншою інформацією, пов’язаною з підприємницькою діяльністю. Суб’єкт підприємницької діяльності повинен надати споживачу всю необхідну інформацію про товар (роботу, послугу).

Згідно зі статтею 1167 Цивільного кодексу України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених законом. Так, не підлягають обміну продовольчі товари належної якості та інші товари, перелік яких затверджується постановою Кабінету Міністрів України. Зверність увагу, що обмін товару належної якості провадиться лише у випадках, якщо товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Державний контроль за дотриманням положень цього Закону здійснюють відповідні центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом.

Державний Захист Прав Громадян Як Споживачів Здійснюють Спеціально Уповноважені Органи Виконавчої Влади

Особливо уважним необхідно бути при придбанні господарських товарів чи замовленні послуг, ціна на які є досить високою. У першу чергу це стосується випадків придбання побутової техніки, будь-яких робіт, пов’язаних з ремонтом квартири mafguard.org.ua чи виготовленням та монтажем меблів, тощо. У разі недобросовісності продавця (будівельників, виробників), споживач може потрапити в непросту ситуацію, заплативши значну суму грошей та отримавши взамін неякісний товар (послугу).

Права Споживача У Разі Виявлення Недоліків Товару Протягом Встановленого Гарантійного Терміну З Вини Виробника:

Так, наприклад, введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, може бути чревато штрафом в розмірі від 1500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 25,5 до 51 тис. Грн.). Причому зверніть увагу на той факт, що штрафи можуть застосовувати як до осіб, які ввели продукцію в обіг (виробник / імпортер), так і до тих, хто до них «прирівняний». За всіма громадянами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування.

Якщо ж така вимога споживача не може бути задоволена, то він має право пред’явити виробникові інші вимоги, зокрема про заміну товару на аналогічний або іншої модифікації, розірвати договір. Непродовольчий товар належної якості споживач має право обміняти на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням. Такий обмін може бути здійснений протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі.

Share: