Archive

Långsam Windows

Det här avsnittet av registret innehåller registernycklar, registerundernycklar och registervärden. Beroende på nivån på den behörighet en användare har beviljats, skulle han få åtkomst till vissa delar av dessa nycklar. Det har visat sig att ett fåtal användare har fått det här problemet efter att ...

Dll Suite Svenska

Klicka på "Konfigurera", markera fliken "Anslutning" och klicka på "Avancerat". På raden "Extra inställningar" lägger du in din initieringssträng. Man får bort fönstret "Terminalskärmen före uppringningen" genom att gå in i "Den här datorn" och öppna "Fjärranslutning". Högerklicka sedan på din anslutning och välj "Egenskaper". De ...